Morgan John Rhys 1760 -1804
 
Darlith

 

Rhaglen Nodi 200 Mlwyddiant ei Farwolaeth
2004 – 2005


Cynhelir y cyflwyniadau a nodir * yn y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd


Mehefin 21ain Lansio’r Gymdeithas, Bryn Seion Nos Fawrth, 7:00

Gorffennaf 31ain Cyflwyniad ar Lafar ac ar Gân a Stondin Dydd Sadwrn,1:30
Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd

Medi 12ed Dr Hywel Davies yn yr Hen Dþ Cwrdd Dydd Sul, 2:30
“Bywyd ac Amserau Morgan John Rhys”

Hydref 2ail Pererindod Dydd Sadwrn, 11:00
O Fryn Seion, Ystrad Mynach i’r Hen Dþ Cwrdd, Cefn Hengoed

Tachwedd 4ydd *Dr Wyn James yn Llyfrgell Ystrad Mynach Nos Iau, 7:30
“Gweledigaeth a Chenhadaeth Morgan John Rhys”

Rhagfyr 7ed Cyngerdd a Dadorchuddio Plác Nos Fawrth, 7:00
Canolfan Gymdeithasol Llanbradach

Ionawr 20ed, 2005 Seiat a Noson Goffi Nos Iau, 7:30
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Chwefror 10ed “Indiaid Madoc” Brian Davies Nos Iau 7:30
Canolfan Seilo,Ystrad Mynach

Mawrth * Dr Elin Jones Dydd Gwyl Ddewi
Dathliad gyda’r Fenter Iaith

Ebrill 17eg *Dr Gerry Hunter , Capel Seion , Llanbradach Dydd Sul, 2:30
“Cymry America, Radicaliaeth a Gweledigaeth”

Mai 18ed *Yr Athro Geraint Jenkins Nos Fercher, 7:30
Darlith ac Agor Cornel Morgan John Rhys yn Llyfrgell Llanbradach
“Syniadau Gwleidyddol a Heddychol Iolo Morgannwg”