Morgan John Rhys 1760 -1804
 
 

Casgliad Llyfrgell Llanbradach


Os ewch i Lyfrgell newydd Llanbradach, sydd ond yn agor pnawn Llun, Mercher a Gwener gyda llaw, fe welwch gabinet gwydr hardd. Yn y cabinet hwn mae casgliad o lyfrau yn ymwneud â’r dyn mawr  ar gyfer astudio’i fywyd a hynny mor agos ag yr oedd modd i’w fan geni yn y Graddfa. 

 

Arddangosfa Llyfrgell Llanbradach

Y Cabinet yn Llyfrgell Llanbradach                 

 

Plac ar Hen Dŷ Cwrdd

Y plac sydd ar ffrynt yr Hen Dŷ Cwrdd
          


Fe ddadorchuddiwyd plac i gofio’r un dathliadau ar 4 Ebrill 2006 yn yr Hen Dŷ Cwrdd yn Hengoed a daeth y Cyngor ati i osod y plac ar dalcen ffrynt yr hen adeilad.  Roedd y Cyngor yn awyddus mai ar y tu allan y dylai’r plac hwn fod fel bod y sawl a ai heibio yn gallu ei weld. Lluniwyd y plac mewn dull a fydd yn gyffredin i bob safle o werth hanesyddol yn y Bwrdeistref Sirol.


Mae diolch y Gymdeithas yn fawr i Wasanaeth Treftadaeth Cyngor Caerffili, yn enwedig Miss Helen Wilson am waith gyda’r plac ac am gefnogi ymdrechion y Gymdeithas yn gyffredinol.  Felly, hefyd gwasanaeth y Llyfrgelloedd a Mrs Elizabeth Roberts yn arbennig noddodd ddarlithoedd ac a ddarparodd y cabinet.