Cymraeg Morgannwg

Treftadaeth y Gymraeg yng Nghaerdydd

Caerdydd 1 Gweithdai Ysgolion
2 Taflen Dwristiaeth

3 Cyfeirlyfr o Lyfrau

4 Hanesion Llafar

Teithlyfr a thaith gerdded Twristiaeth (2008).

Gyda chefnogaeth gan gronfa'r Loteri, mae Menter Caerdydd wedi datblygu taflen dwristiaeth yn olrhain datblygiad yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

I gydfynd â'r daflen mae podcast o ddisgrifiadau lleoliadau'r daith.

Gallwch lawrlwytho y podcast yma
drwy right clicio ar podcast
a dewis 'Save Target as' >> Podcast

 

Cliciwch yma i ddarllen y Teithlyfr >> Llyfryn


Am ragor o wybodaeth cysylltwch a:

Heledd Wyn
Swyddog Treftadaeth
Menter Caerdydd

Trywydd y Gymraeg yng Nghaerdydd


Podcast Teithlyfr


Fideo y Teithlyfr

 

 

Lansio y Teithlyfr

Lansio Taith yr Iaith

Ar yr 8fed o Orffennaf, 2008, roedd Menter Caerdydd yn lansio taflen dwristiaeth gyda thaith gerdded.

Dr. John Davies fu'n tywys y cyhoedd o amgylch canol y ddinas am oddeutu awr a hanner yn cychwyn o dafarn y Tair Pluen.

Aeth y daith yn mynd heibio rhai o leoliadau mwyaf hanesyddol y ddinas a'u perthynas gyda datblygiad yr iaith yng Nghaerdydd drwy'r oesoedd.

Yn dilyn y lansiad mae taflen a phodcast o'r daith ar gael i'w lawr lwytho o wefan Menter Caerdydd.

Hyd yn oed os ydych chi'n byw yn y ddinas neu yn ymweld rydych chi'n siwr o ddysgu rhywbeth.

Mae'r taflenni wedi cael eu dosbarthu i ysgolion a'r cyhoedd yn dilyn y lansiad.

Hefyd cynhaliwyd lansiad arbennig ar yr 8ed o Awst am 11o'r gloch y bore yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2008 yng Nghaerdydd.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a:

Heledd Wyn
Swyddog Treftadaeth
Menter Caerdydd

 

Trywydd y Gymraeg yng Nghaerdydd


Wedi 7 Gorffennaf 2008

 

 

Taith Gerdded Caerdydd

 

Dilyn Trywydd Cronfa Dreftadeth y Loteri