Cymraeg Morgannwg Map

Abertawe

Casglu gwybodaeth am hanes y Gymraeg yn Abertawe dros y 100 mlynedd diwethaf, yn benodol ar Eisteddfodau ac Addysg Gymraeg yn Abertawe. Trosglwyddo'r wybodaeth yn eang ymysg dysgwyr, y di-Gymraeg, pobl ifanc a Chymry Cymraeg yn arwain at Eisteddfod Abertawe.

Cyflwyniad ar yr Eisteddfod >> Cyflwyniad

Gwydbodaeth am yr Eisteddfodau >> Gorffenol

Gwybodaeth am yr Orsedd >> Yr Orsedd

Eisteddfodau Abertawe

1863

1891

1907

1926

1964

1980

1982

Hywel Teifi Edwards

Yn cynnwys darlith ar
Eisteddfodau Genedlaethol Abertawe
gan Hywel Teifi Edwards

 

Lluniau dosbarth dysgwyr Hendrefoelan wrthi'n ddyfal
yn gwneud cwis treftadaeth bore Mercher, 7 Chwefror 2007

 

 

Amcan
21/12/2005
Creu cronfa ddata/banc electronig o wybodaeth ar hanes y Gymraeg yn Abertawe dros y 100 mlynedd diwethaf.
Yn benodol ar Eisteddfodau ac Addysg Gymraeg yn Abertawe. Felly, dyma greu cofnod gweledol a chlywedol o'r Gymraeg, e.e. lluniau digidol, sain, a ffilm. Cynllunio gwefan i farchnata'r banc, ac er mwyn galluogi iddo gael ei ddefnyddio'n eang gan y gymuned.

Eisteddfodau Genedlaethol Abertawe.
Mae saith Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn Abertawe ag un i ddod yn 2006.
Gwneud ymchwil am yr Eisteddfodau sydd wedi bod yn Abertawe yn ôl rhaglen y dydd, cyfansoddiadau, lluniau prif fuddugwyr a.y.b.
Tynnu lluniau o bopeth ar gael, a chyflwyno'r arddangosfa yn gyhoeddus fel Quadrant Abertawe, amgueddfeydd.

Llenorion. Perfformwyr, Actorion, Cantorion Abertawe
Gwneud ymchwil mewn i'w gwaith yn y gorffennol e.e. Neil Rosser.
Tynnu lluniau o ddarnau o waith, eu cartrefi, ardaloedd arbennig.
Gwneud rhyw fath o hunan bortread o bob person.
Tynnu lluniau o bopeth ar gael, a chyflwyno'r arddangosfa yn gyhoeddus fel Quadrant Abertawe, amgueddfeydd.

Addysg Gymraeg yn Abertawe
Mae yna ddeg ysgol Gymraeg yn ardal Abertawe.
Gwneud ymchwil i weld pa ysgolion sydd fwyaf hen/newydd, poblogaeth o blant/staff, yr adeilad, lleoliad.
Tynnu lluniau o bopeth ar gael, a chyflwyno arddangosfa yn gyhoeddus fel Quadrant Abertawe, amgueddfeydd, ysgolion.

Cymdeithasau Cymraeg, Capeli Cymraeg, Corau, Eisteddfodau Lleol,
Mi fydd y rhain i gyd yn cael i ymchwilio mewn i yn debyg iawn i'r tri phwnc uwchben yn ôl hanes y lle, hanes y grwp, gwahaniaeth rhwng y gorffennol a dyfodol, obligate.
Tynnu lluniau o bopeth ar gael, a chyflwyno arddangosfa yn gyhoeddus fel Quadrant Abertawe, amgueddfeydd ayyb .

baner
Cymraeg MorgannwgMentrau