Cymraeg Morgannwg
Map

Abertawe

Eisteddfod Genedlaethol

Seremoniau'r Orsedd
Cynhelir tair seremoni dan nawdd yr Orsedd yn ystod wythnos yr Eisteddfod, y Coroni i anrhydeddu'r bardd sy'n canu orau yn y mesurau rhydd, y Fedal Ryddiaith am ddarn o ryddiaeth, a'r Cadeirio ar gyfer cerdd gaeth. Yn ystod y seremonïau hyn mae aelodau'r Orsedd yn ymgasglu ar y llwyfan yn eu gwisgoedd arbennig, ynghyd â'u harweinydd, yr Archdderwydd, sy'n annerch y gynulleidfa. Uchafbwynt y seremonïau yw'r Archdderwydd yn datgelu enw'r buddugol. Ddilynir gan ddawns y blodau er anrhydedd i'r buddugol gan blant y fro.

Mae Seremonïau'r Orsedd yn unigryw i Gymru a'r Eisteddfod Genedlaethol, a daw miloedd yno i'w mwynhau.

Gweler hefyd www.gorsedd.org

Bryn

Crwys

Cynan

Geraint Bowen

Jams Nicholas

Wil Ifan

 

Selwyn Iolen

 

Archdderwyddon Cymru ers 1888

(Yn dangos blynyddoedd
eu swydd)
CLWYDFARDD 1888 - 1894
HWFA MÔN 1895 - 1905
DYFED 1906 - 1923
CADFAN 1923 - 1924
ELFED 1924 - 1928
PEDROG 1928 - 1932
GWILI 1932 - 1936
J.J. 1936 - 1939
CRWYS 1939 - 1947
WIL IFAN 1947 - 1950
CYNAN 1950 - 1954
DYFNALLT 1954 - 1957
WILLIAM MORRIS 1957 - 1960
TREFIN 1960 - 1962
CYNAN 1963 - 1966
GWYNDAF 1966 - 1969
TILSLI 1969 - 1972
BRINLI 1972 - 1975
BRYN 1975 - 1978
GERAINT 1978 - 1981
JÂMS NICOLAS 1981 - 1984
ELERYDD 1984 - 1987
EMRYS DEUDRAETH 1987 - 1990
AP LLYSOR 1990 - 1993
JOHN GWILYM 1993 - 1996
DAFYDD ROLANT 1996 - 1999
MEIRION 1999 - 2002
ROBIN LLŶN 2002 - 2005
SELWYN IOLEN 2005 -

 

Brinli


Gwyndaf

Tilsli

 

Cymraeg MorgannwgMentrau