Morgan John Rhys 1760 -1804
 
English
Croeso Cynnes i Wefan Cymdeithas Morgan John Rhys.

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym mis Medi 2003 gyda’r bwriad o nodi dau gan mlwyddiant marwolaeth y dyn mawr a, hefyd, addysgu pobl am ei fywyd a’i waith. Bu farw ar y 7fed o Ragfyr 1804.

Gwelwch fod yma arlwy ddiddorol, amrywiol a phwysig er mai ond dechrau’r wefan yw hyn.

Os ydych am ymuno gyda ni mewn unrhyw un o’r gweithgareddau mae croeso cynnes yn eich disgwyl. Os oes gennych awgrymiadau neu unrhyw sylwadau am ddatblygiad y Gymdeithas tybed a fyddech cystal â chysylltu â’r Cadeirydd neu’r Ysgrifennydd.

Os ydych am i rywun ddod i siarad â’ch Cylch neu’ch Cymdeithas, cysylltwch â ni a gallwn gynnig awgrymiadau i chi.

A Warm Welcome to the Morgan John Rhys Society Website.

The Society was formed in September 2003 with the intention of noting the two hundredth anniversary of the great man’s death and, also, to educate people about his life and work. He died on the 7th December 1804.

You will find an interesting, varied and important selection of items although the website is only now being launched.

If you would like to join in with us in any of the activities a warm welcome awaits you. If you have any comments or any observations about the Society’s development would you kindly contact either the Chairman or the Secretary.

If you would like someone to speak to your group or Society, contact us and we will be able to offer some suggestions.

Cadeirydd / Chaiperson: Mair Roberts
mair.Roberts@btopenworld.com

Ysgrifennydd/ Secretary: Ben Jones benamary2000@yahoo.co.uk