Cymraeg Morgannwg Map

Castell-nedd Port Talbot

 

Casglu gwybodaeth am bapurau bro lleol sef Clecs y Cwm a'r Dre, Llais, Glo Mân a'r Negesydd a'i gyflwyno ar ffurf Power Point i bobl leol y sir. Gan weithio'n benodol gyda phobl ifanc o Ysgol Gyfun Ystalyfera, bydd y prosiect yn helpu creu tudalen 'Ieuenctid' ar gyfer Negesydd.

 

Treftadaeth Iaith y Fro > Tafod

Cyflwyniad ar y Papurau Bro >> Cyflwyniad

 

Atodiad Arbennig -

Gair y Ddrag

yn Negesydd Awst 2006

Gair y Ddraig

Gair y ddraig

Amcan

Casglu gwybodaeth am y tri phapur bro lleol sef Clecs y Cwm, Llais a Glo Mân a chreu cyflwyniad pwynt pwer i'w ddefnyddio mewn cyflwyniadau pwrpasol i ddangos pwysigrwydd y papurau i'r bobl leol.
Gweithio gyda phobl ifanc o Ysgol Gyfun Ystalyfera a ChwmTawe i greu papur bro 'Ieuenctid' yn canolbwyntio ar weithgareddau a digwyddiadau Cymraeg sydd yn digwydd tu allan i'r ysgol yn eu hardaloedd lleol nhw, yn barod ar gyfer Eisteddfod Abertawe 2006.
Gobeithiwn ychwanegu darnau o bapur bro'r Ieuenctid at y papurau bro eraill i geisio helpu codi gwerthiant drwy dargedu mwy o bobl ifanc.baner

 

Cymraeg MorgannwgMentrau