mentercaerffili.org

Prosiect Treftadaeth Ddigidol 2009 - 2011

Dewiswch Stori Digidol

Mair Rees - Cyflwyniad i gasgliad o straeon sy'n edrych ar rôl menywod yn hanes Merthyr Tudful

Lisa Marie Powell - Bywyd yn Wyrcws Merthyr Tudful - Fersiwn Saesneg

Bethan McLean - Fersiwn Cymraeg o story Lisa Marie Powell am fywyd yn Wyrcws Merthyr Tudful.

Lisa Marie Powell - Portread o fywyd menyw yn y gwaith briciau ym Merthyr Tudful - fersiwn Saesneg

Steffi Allen - Fersiwn Cymraeg o story Lisa Marie Powell am fywyd menyw yn y gwaith briciau ym Merthyr Tudful.

Lisa Marie Powell - Rhagflas o fywyd merch yn y gweithfeydd golosg ym Merthyr Tudful - fersiwn Saesneg

Ebony Rose Deary - Fersiwn Cymraeg o stori Lisa Marie Powell am fywyd merch yng ngweithfeydd golosg Merthyr Tudful

Dafydd Cracknell - Faint o Eira

Lisa Marie Powell - Stori am ei Mam-gu sy'n nodweddiadol o fywyd menyw ym Merthyr Tuful yn yr 20fed ganrif.

Lisa Marie Powell - Bywyd morwyn.

Jenny Henn - Diolchiadau'r Dyfodol - Cerdd a sbardunwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr.

Jenny Henn - Llais o'r Bedd - Cerdd a sbardunwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr, Blaenafon.

Liz Steed ac Anne Thomas - Y Clychau - Cerdd a sbardunwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr.

Phyl Griffiths - Closio Mewn Caledi - Cerdd a sbardunwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr.

Cian Griffiths - Rhywbeth Dan-ddaear - Cerdd a sbardunwyd gan daith dan-ddaear yn y Pwll Mawr.

Ceinwen Hopkins - Hanes a ffeithiau diddorol ynghylch Wattsville.

Stephen Davison - Cerdd am olwg arbennig o'r gamlas.

Meirion John - Hanes personnol ynghylch gweithio yn y pyllau glo.

Angela Snowdon - Newidiau yng Glyn Ebwy ers dymchwel y Gweithfeydd Dur.

Vic Coughtrey - Portread personol am fyw yng Nglyn Ebwy.

Marion Farr - Atgofion o Gwm a Glofa "Marine"

Ann Williams - Yn hel achau ei theulu.

Adelaide Bond - "Excursion". Cerdd gyfrwng Saesneg a sbardunwyd gan ymweliad ag Amgueddfa Ddiwydiannol Rhisga.

Cyril Jones - "Gwibdaith". Fersiwn Cymraeg o gerdd Adelaide Bond "Excursion".

Sylvia Hodson - Hanes teulu yn ardaloedd Y Coed Duon a Bargod

Cathy Mendez - Ei hatgofion o'i mam-gu

Dave Evans - Cerdd ag ysbrydolwyd gan ymweliad ag Amgueddfa Ddiwydiannol Rhisga.

Ben Jones - Hanes sefydlu y cwmni drama Cwm-Ni

David Hale - Gwent a'r Gymraeg

Treftadaeth

Mae Menter Caerffili’n cychwyn prosiect newydd cyffrous i gofnodi treftadaeth ein hardal trwy gyfrwng straeon digidol.

Ariennir y prosiect hwn gan Y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac yn bwriadu cofnodi profiadau unigol pobl yr ardal a’u teuluoedd.

Mae’r ardal wedi newid cymaint dros y blynyddoedd o le amaethyddol, i le diwydiannol, ac wedyn i’r lle rydym yn ei adnabod heddiw.

Mae’r hen draddodiad o ailadrodd hanesion ein cyndadau’n darfod, felly rydym yn colli cymaint o straeon unigryw – straeon unigolion yr ardal: straeon eich teulu efallai.

Treftadaeth

Beth ydy’ch atgofion o dyfu lan yn yr ardal? A wnaethoch swydd sydd wedi diflannu erbyn hyn? Pa newidiadau a ydych wedi’u gweld yn yr ardal? Oes atgofion y Rhyfel neu ddiwydiant glo gyda chi? Beth wnaethoch yn ystod gaeaf eiraog neu haf poeth?  Ydych wedi dychwelyd i’r ardal ar ôl symud i ffwrdd? Ydych yn cofio clywed am hanesion aelodau hŷn eich teulu?

Nawr, mae’r cyfle i’w cadw wrth wneud stori ddigidol. Cynhaliwn weithdai ar draws y sir er mwyn galluogi pobl i recordio darnau pwysig eu hanes neu hanes eu teuluoedd. Does dim angen profiad cyfrifiadurol neu sgiliau technolegol, byddwn yma i’ch helpu.

Treftadaeth

Peidiwch â chadw’ch straeon i’ch hunan, cofrestrwch yma er mwyn creu stori ddigidol!

Cronfa Dreftadeth y Loteri

 

 

 

Storiau Digidol >>

 

 

Dewisiwch >>

 

Taith Canada Owen Rhys

 

Fy Mrawd gan Owain Jones

 

Newid gan Helen Parfitt

 

Ann Williams yn Hel Achau

 

Howard Badham - Penallta and Me

Senghenydd ac Abertridwr

Foot and Mouth

 

The Terraces

 

Elizaberth Lloyd

 

David Parry

Fferm Penrhiwffawyddog

Cliff James

 

Megan Golding

 

Nia Golding

 

Sali Golding

 

 

 

 

 

Menter Caerffili
YMCA Bargod,
Aeron Place, Gilfach Fargod, Bargod CF81 8JA
Ffôn: 01443 820913
.
 
Llywodraeth Cymru

Menter Iaith Sir Caerffili - Elusen Gofrestredig rhif: 1105172 Cwmni Cyfyngedig Drwy Warant rhif: 5096968

Bargoed Deri Pontllanffraith Rhisga Caerffili Rhymni Bedwas Ystrad Mynach Senghennydd Llanbradach Machen Trecelyn Abercarn Fochriw Hengoed Nelson