Cymraeg Morgannwg
Map

Amcan

Creu straeon digidol gan bobl leol i gofnodi eu hacenion lleol unigryw ac i glywed am eu profiadau yn Gymry Cymraeg neu'n ddysgwyr yr iaith yng Nghaerffili.

Storiau Digidol

 

Straeon Digidol

(cliciwch i'w gweld)

JW
 

Stori Elin Jones >> Stori

Stori Linda Kergon >> Stori

Stori Penri Williams >> Stori

Stori Maureen Potter >> Stori

Stori Colin Lock >> Stori

Stori Eleri Griffiths >> Stori

Stori Frida Morgan >> Stori

Stori Rebecca Camplin-Jones >> Stori

 Mae ail gwrs Straeon Digidol yn mynd i gael ei redeg ym mis Ionawr 2006. Rydw i'n gobeithio bydd 5 person yn cymryd rhan, a bydd yn rhedeg yn Neuadd y Glowyr, Y Coed Duon.

 

Prosiect Treftadaeth Ddigidol >> Straeon

 

Breaking Barriers

Cymraeg MorgannwgMentrau