Cymraeg Morgannwg Map

Amcan

Creu straeon digidol gan bobl leol i gofnodi eu hacenion lleol unigryw ac i glywed am eu profiadau yn Gymry Cymraeg neu'n ddysgwyr yr iaith yng Nghaerffili.

Storiau Digidol

 

Straeon Digidol

(cliciwch i'w gweld)

 
 
 

Stori Elin Jones >> Stori

Stori Linda Kergon >> Stori

Stori Penri Williams >> Stori

Stori Maureen Potter >> Stori

Stori Colin Lock >> Stori

Stori Eleri Griffiths >> Stori

Stori Frida Morgan >> Stori

Stori Rebecca Camplin-Jones >> Stori 

Prosiect Treftadaeth Ddigidol >> Straeon

 

Breaking Barriers

 

 

Cymraeg MorgannwgMentrau