Cymraeg Morgannwg Map

Atgofion am y Gymraeg yng Nghaerdydd 2006

 

Cyfweld ag aelodau o Aelwyd Hamdden Caerdydd, gan gofnodi eu hatgofion nhw o dyfu gyda'r iaith a'u profiadau o gymdeithasu drwy'r Gymraeg yn y ddinas dros yr hanner canrif ddiwethaf. (Hefyd datblygu portffolio o'u lluniau personol fel cofnod i gyd-fynd â'u straeon).

 
 

Dewis

Saesneg yn y capeli Cymraeg >> Mefus Evans

Dim Cymraeg yn yr ysgol >> Gwilym Roberts

Athrawon yn dechrau Cymreigio'r ddinas >> Gwenda a Rhys

Prifysgol Seisnig Caerdydd >> Eilonwy Jones

Dim Cymraeg yn y Swyddfa Gymreig >> Dorinos Thomas

Tafarnau Cymraeg >> Catherine Thomas

Fideo Côr Hamdden >> Fideo Côr Hamdden

Ysgol Gymraeg Caerdydd 1950


Treftadaeth yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd >> Treftadaeth

Trywydd yr Iaith


Stori Caerdydd

Stori Caerdydd

Cliciwch


 

Cymraeg MorgannwgMentrau