Cymraeg Morgannwg Map

 

Gweithio gyda grwp o ddysgwyr a Chymry Cymraeg yr ardal er mwyn cynhyrchu cardiau addysg ar gyfer yr ysgolion lleol. Bydd gwybodaeth am chwedlau, traddodiadau a hanes yr ardal yn medru cael ei llwytho lawr o safle we'r prosiect d.

 

Dilyn Afon Ogwr

Dewch ar daith gyda ni ar hyd yr afon Ogwr, i ddysgu ychydig am ei hanes a dod i adnabod rhai o’r llefydd diddorol sydd gerllaw’r afon.

Cliciwch ar Taith i weithio drwy cyfres o ddeg cerdyn gwybodaeth.


Dilyn Afon Ogwr >> Taith

Nodiadau a Chwestiynau >> Nodiadau

Lluniau >> Lluniau

O’r egin i Aberogwr

Cliciwch ar Tribannau i ddarllen deg triban sy'n rhoi ychydig o flas y daith lawr o’r mynydd uwch Nant-y-moel.

Triban yw’r enw ar y pennill ac mae’n ffordd o ysgrifennu pennill sy’n perthyn yn bennaf i Forgannwg.

O’r egin i Aberogwr>> Tribannau

 

PROSIECT MENTER BRO OGWR

Diolch i’r canlynol, sy’n cwrdd bob bore Mawrth yn Llyfrgell Abercynffig, am eu cyfraniad brwdfrydig i’r prosiect :

Jeff Fisher
Muriel Howells
Bill Jones
Jayne Jones
Mansel Lalis
Alex Marshall

 

 

 

Hanes Bro Ogwr (Eisteddfod 1998) >> Hanes

 

Tro trwy'r Fro >> Linc

 

Patagonia 2010 >> Linc

 

 

 

  

Hanes Bro Ogwr o Raglen Eisteddfod 1998 >> Hanes

 

 

Cymraeg MorgannwgMentrau