Cymraeg Morgannwg
Y Fari Lwyd
d
Wel, dyma ni’n dŵad,
Gyfeillion diniwad
I ‘mofyn am gennad i ganu.

 

 

 

Pecyn gwybodaeth

ar gyfer Y Fari Lwyd

 

Llun o’r Fari Lwyd gan William Brown, Llangynwyd
Llun o’r Fari Lwyd
gan William Brown, Llangynwyd

 

Tudalen nesaf

 

 

 

 

 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
gweHendre
Cronfa Dreftadaeth y Loteri